Lesezeichen vom 23.10.2016

  • Anfan­gen Car­olin Emck­es Dankesrede anlässlich der Ver­lei­hung des Frieden­spreis­es 2016
  • Het antwo­ord op pop­ulisme is niet méér fat­soen. Inte­gen­deel “Het rechts-pop­ulisme bereikt Duit­s­land relatief laat. In Ned­er­land bestaat het al 15 jaar, en in Vlaan­deren al 25. Ik ben Vlaams, woon in Berli­jn en schri­jf artike­len en boeken die in Ned­er­land wor­den uit­gegeven. En nu kijk ik hoofd­schud­dend toe hoe Duit­s­land van­daag pre­cies dezelfde fouten maakt als Ned­er­land en Bel­gië zoveel jaar geleden.”

You may also like

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert